×

Meddelande: Golfway använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.

Feedback – hur och när?

Feedback – hur och när?

Oavsett vad det är du försöker utveckla är feedback en väldigt viktig del, kanske den absolut viktigaste. Att kunna avgöra huruvida det du gjorde var rätt eller inte är en avgörande faktor i din inlärning för att en förändring ska kunna göras. Det är av den anledningen du arbetar med en coach, ett träningshjälpmedel eller någon sorts station. Feedback kan ges och fås på många olika sätt och det bör alltid vara med målet att förändra någonting. Men feedback är som så mycket annat i mänsklig inlärning väldigt viktigt att förstå. Forskningen kring feedback är tydlig och desto bättre vi förstår oss på användandet av feedback (hur och när) desto effektivare kan vi göra våra träningar. 

Hur ska du (och inte) använda feedback?

När det gäller feedback kan vi enkelt säga att det finns två olika varianter. Det finns den typen som ska guida in dig på rätt väg och det finns den typen som styr in dig på rätt väg. Skillnaderna dessa två emellan är enorm och därför viktig att förstå. Ett par exempel på feedback som guidar dig rätt kan vara att placera en headcover på marken på ett visst ställe för att blockera ditt svingspår. Den blir en tydlig påminnelse eller guide för vad du inte ska göra. Ett annat är att du placerar en siktpinne i marken i samma lutning som ditt skaft vid uppställningen och försöker svinga antingen på insida eller utsidan utan att träffa pinnen. Feedback på det här sättet är till för att guida dig rätt, men de gör inte jobbet åt dig. Snarare är det så att de tvingar dig att lösa uppgiften framför dig.

Det i sin tur innebär att du måste vara medveten vid varje rörelse och på så vis kan du maximera din inlärning från övningen. Typen av feedback som styr in dig på rätt väg, tänk dig maskinen som Stig Helmer står och svingar i när han ska lära sig spela i Den Ofrivillige Golfaren. Ett träningshjälpmedel, en station eller vad det kan vara som tvingar in dig i en viss rörelse och ditt jobb bara blir att hänga med. Denna typ av feedback kan vara till hjälp för noviser till rörelsen och spelare som verkligen behöver bygga ifrån grunden. Men så snart du är någorlunda erfaren innebär det att du hämnar din inlärning. Det som sker med feedback av den typen är att du inte längre behöver vara aktiv i processen, hjärnan kan slappna av och du kan bara hänga med. Inlärningen är alltså nästintill obefintlig.

När ska du använda feedback?

Lika viktigt som hur du använder feedbacken är när du ska använda den. Mer är inte garanterat bättre och i somliga situationer är det snarare mer ett störningsmoment. Det viktigaste när det kommer till när du väljer att använda feedback är tidsaspekten. För även om du använder den bästa typ av feedback kan du ganska snart vänja dig och på så vis tappa bort inlärningen. Tänk dig att du nästan skapar blockträning för din egen hjärna när samma sorts feedback används under en längre period. När jag arbetar med spelare försöker jag förminska tiden vi använder feedback till det minimala. Detta är självklart olika från spelare till spelare. Men så snart jag tycker att det verkar finnas en förståelse av vad som krävs av spelaren så tar jag bort feedbacken.

Målet med all feedback är trots allt att genomföra en förändring när densamma inte används. För att den övergången ska ske så bra som möjligt är det bättre för dig att använda feedback ett fåtal slag för att sen försöka ett par slag med samma förändring men utan feedback. Går du emellan feedback och ”fri” rörelse kommer du effektivisera både användandet av din feedback men också resultatet av din träning.

Kortfattat ska feedbacken finnas där för dig för att guida dig i rätt riktning och ge dig en idé av vad som behöver göras. Men för att det verkligen ska fungera måste du vara medveten i processen, tänk igenom vad du känner, hur gör du något annorlunda och försök så snart som möjligt arbeta på samma sak men utan feedback. Ta med dig detta till dina kommande träningar och jag lovar att du har mycket bra att hämta!

//Max

Comments

Feedback – hur och när?


×