Variation & Kontroll i Närspelet

Variation & Kontroll i Närspelet

  • Coach: Max Persson
  • Nivå: 3 av 5
  • Längd: 60 min
Or log in to access your purchased courses

Ditt närspel i golf innefattar många olika element och typer av slag. Denna kursen är utformad med instruktion och tips som fokuserar på ditt närspel inom 2-10 meter utanför green, men med kunskapen du lär dig och med den nya tekniken kan du med fördel använda det i hela ditt närspel.

Din coach Max Persson guidar dig genom tre olika sätt som ger dig en större variation i ditt närspel vilket leder till mer kontroll, starkare självförtroende och färre bortkastade slag. 

I första delen får du lära dig hur du med olika klubbval, men med samma rörelse, kan uppnå helt olika slag och olika resultat. I del två får du lära dig hur du kan justera din uppställning och din bollposition, och i del tre visar Max hur du kan få ännu mer variation i ditt närspel genom att ändra din release i slaget.

I golf finns det ofta flera lösningar som kan passa bra för samma typ av slag. Vilken typ av lösning som lämpar sig bäst beror på dig som spelare och på vilka förhållanden du behöver tackla. Denna kursen ger dig ett större urval av olika typer av slag vilket ger dig fler möjligheter att lösa uppgiften och uppnå ett bättre resultat i ditt närspel. 

 

Modules