Spelträning

Spelträning

  • Coach: Max Persson
  • Nivå: 3 av 5
  • Längd: 60
Or log in to access your purchased courses

I den här kursen får du lära dig hur du kan göra din träning effektivare och roligare och göra den mer lik hur du faktiskt spelar golf.

Kursen är din guide för alla de olika delarna i ditt spel och hur du bör träna för att på ett effektivare sätt ta med dig resultatet du uppnår på träningen ut på banan och på så sätt uppnå ett bättre resultat och en lägre score.

Tillsammans med din coach Max Persson får du övningar för 6 olika moment, från tee till green:

  1. Driver & Fairway woods
  2. Järnslag
  3. Wedgar
  4. Närspel
  5. Puttning
  6. Avancerad

 

Modules