Puttning 101

Puttning 101

  • Nivå: 2 av 5
  • Längd: 45 minuter
Or log in to access your purchased courses

Puttning är ett av de områden som kan ha störst positiv effekt på en score när det utvecklas och förbättras. Enligt statistiken använder en 7-handicappare 34 puttar per rond, och en 25-handicappare använder 39 puttar. Hur skulle det vara att kapa 3-5 slag på din score? Ett relativt enkelt sätt att göra det är att förbättra din puttning.

Tillsammans med coacherna Martin Pettersson, Max Persson och Pia Nilsson får du i Puttning 101 en genomgång av de tre viktigaste momenten i puttning: 

-Bollstart
-Greenläsning
-Hastighetskontroll

Efter varje del får du också med ett worksheet med Checkpoints och övningar från varje del.

Modules